Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Uvjeti korištenja i zaštite privatnosti

Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom internetske stranice Fortenova grupe d.d. (dalje: Fortenova grupa) Korisnik potvrduje da je procitao, razumio, te da je suglasan s ovom Izjavom o tajnosti i povjerljivosti podataka i uvjetima korištenja (dalje: Izjava o povjerljivosti podataka). Ukoliko Korisnik s istima nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja internetske stranice Fortenova grupe. 

Dokumenti objavljeni na internetskoj stranici Fortenova grupe smiju se kopirati samo za nekomercijalnu i osobnu upotrebu te uz navodenje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima te svih ogranicenja od odgovornosti navedenih na www.fortenovagrupa.hr. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na www.fortenovagrupa.hr dozvoljena je samo uz prethodno izricito odobrenje Fortenova grupe. 

Fortenova grupa ce poduzeti sve napore kako bi informacije na internetskoj stranici www.fortenovagrupa.hr bile tocne no ne daje jamstva niti odgovara za tocnosti ili potpunosti istih.

Izmjena izjave o povjerljivosti podataka

Fortenova grupa ovlaštena je izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na internetskoj stranici Fortenova grupe. Izmjene Izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave. Ukoliko Korisnik koristi internetsku stranicu Fortenova grupe nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaca. Fortenova grupa ne odgovara za bilo kakvu štetu prouzrocenu Korisnicima ili trecim osobama uslijed takvih izmjena.

Vrste prikupljenih podataka i uporaba prikupljenih podataka

Kada se Korisnik ukljuci u odredene aktivnosti na internetskoj stranici Fortenova grupe, kao što su otvaranje korisnickog racuna, pretplata na newsletter, slanje upita ili traženje informacija, Fortenova grupa može zatražiti od Korisnika pružanje odredenih osobnih podataka: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj, datum rodenja. 

Fortenova grupa prikuplja navedene osobne podatke Korisnika u svrhu unapredenja rada internetske stranice, poboljšanja oglašivackih i promocijskih napora, analize uporabe internetske stranice, rješavanja problema, provedbe administracijskih zadataka, uspostavljanja kontakta, poštivanja ugovora, ukljucujuci Izjavu o povjerljivosti podataka, poštivanja pozitivnih pravnih propisa te suradnje s tijelima javne vlasti. 

Fortenova grupa može prikupljati podatke koji ne identificiraju specificnog Korisnika, ukljucujuci Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice Fortenova grupe, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice Fortenova grupe, vrstu pretraživaca kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivaci, mogu automatski prikupljati ove podatke prilikom posjete internetskim stranicama Fortenova grupe, putem „kolacica“ i drugih alata. Fortenova grupa koristi takve podatke iskljucivo za rješavanje problema, administriranje internetske stranice, analizu trendova, analizu uskladenosti s pozitivnim pravnim propisima te suradnju s tijelima javne vlasti. Više o „kolacicima“ procitajte ovdje

Fortenova grupa ne prikuplja osobne podatke putem svoje internetske stranice ako ih Korisnik dobrovoljno ne pruži u svrhu realiziranja konkretnih aktivnosti. Ako Korisnik ne pruži osobne podatke za odredenu aktivnost koja ih zahtijeva, nece mu biti dopušteno ukljucivanje u takvu aktivnost.

Otkrivanje osobnih podataka

Fortenova grupa nece otkrivati osobne podatke Korisnika trecima, pri cemu se trecima ne smatraju povezana društva Fortenova grupe. 

Fortenova grupa pruža odredene usluge i proizvode preko trecih pružatelja usluga. Treci pružatelji usluga provode odredene aktivnosti u ime i za racun Fortenova grupe kao što su slanje i distribucija administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Fortenova grupa može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim pružateljima usluga radi slanja pošte i elektronske pošte, uklanjanja duplikata podataka na popisima Korisnika, analize podataka, pružanja usluga oglašavanja, osiguravanja rezultata pretrage i veze, upravljanja internetskom stranicom, rješavanja problema i pružanja korisnickih usluga. 

Fortenova grupa ovlaštena je otkriti podatke o Korisniku samo u svrhu zaštite Fortenova grupe, radi ispunjenja zakonskih obveza, osiguranja uskladenosti s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka ili drugim ugovorima, zaštite prava vlasništva ili sigurnosti ove internetske stranice, Korisnika ili drugih osoba.

Brisanje, nadopuna i ispravljanje osobnih podataka

Korisnik je ovlašten zatražiti brisanje, nadopunu ili izmjenu bilo kojeg svog osobnog podatka iz tocke 3. ove Izjave slanjem e-mail poruke na adresu zastita.podataka@fortenovagrupa.hr. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje osobne podatke želi brisati, nadopuniti ili izmijeniti.

Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slucajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, Fortenova grupa poduzima tehnicke i organizacijske mjere sigurnosti. 

Korisnik može pristupiti osobnim podacima koje Fortenova grupa prikuplja putem internetske stranice pomocu zaporke i e-mail adrese ili kontaktom na adresu zastita.podataka@fortenovagrupa.hr. Korisniku se preporucuje ne otkrivati zaporku trecim osobama. 

Korisnik je upoznat s cinjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežicne mreže ne može biti 100% siguran. Iako Fortenova grupa provodi komercijalno razumne mjere za zaštitu podataka, ne može jamciti zaštitu bilo kojeg podatka prenesenog na ili s internetske stranice Fortenova grupe te nije odgovorna za radnje bilo koje trece strane koja takve podatke primi.

Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo osobne podatke koje Fortenova grupa prikuplja od Korisnika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice Fortenova grupe imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te nacinima njihova korištenja. Fortenova grupa ne odgovara za nacine i uvjete rada navedenih internetskih stranica.

Maloljetnici

Fortenova grupa može prikupljati ili zadržavati osobne podatke djece mlade od 16 godina samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom, sukladno clanku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opce uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se od 1. travnja 2019. do opoziva od strane Fortenova grupe.

Naše kompanije