Vijest

Fortenova grupa njeguje otvorenu i transparentnu komunikaciju

Održana Inicijalna Skupština Imatelja Depozitarnih Potvrda Fortenova Group

19.06.2019.

Skupština imatelja depozitarnih potvrda izdanih od strane Fortenova Group STAK Stichting (rg), zaklada (stichting) osnovane po zakonima Nizozemske, sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, održana je 1. travnja 2019. godine u Amsterdamu.

Na inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda prisustvovali su imatelji 168.300.328 potvrda, predstavljajuci 63.76 posto od ukupnog broja izdanih depozitarnih potvrda s pravom glasa.

Dnevni red skupštine sadržavao je odluke o imenovanju clanova Upravnog odbora Fortenova grupe d.d., nagradama clanovima Upravnog odbora Fortenova grupe, imenovanju i nagradama clanova uprave Aisle Dutch HoldCo-a B.V. i Društva te davanju funkcije clanovima Upravnog odbora društva, kao i o stjecanju od strane Društva odredenih dionica u Agrolaguni d.d. i Žitnjaku d.d. od Agram Investa d.d.

Sve odluke su prihvacene s velikom vecinom prisutnih glasova.

Naše kompanije