Vijesti

Fortenova grupa njeguje otvorenu i transparentnu komunikaciju

Fortenova grupa prodaje nekretnine koje nisu u funkciji

22.07.2019.

Fortenova grupa je krenula s prodajom nekretnina iz netemeljnog poslovanja, a u tu svrhu je kompanija otvorila posebnu mrežnu stranicu http://nekretnine.fortenovagrupa.hr na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Ponude za kupnju nekretnina ce se zaprimati u dvije faze. U prvoj fazi, u razdoblju od 15. srpnja do 16. rujna 2019. Godine, prikupljaju se neobvezujuće ponude, dok će proces zaprimanja obvezujućih ponuda trajati od 30. rujna do 30. listopada 2019. godine.

Na stranici se trenutno nalazi 117 nekretnina u vlasništvu operativnih kompanija Grupe, koje su u potpunosti spremne za prodaju te zadovoljavaju sve zakonske propise koji se odnose na kupoprodaju nekretnina. Ponuda nekretnina za prodaju će se redovito ažurirati te će stranica biti nadopunjena novim sadržajem.

Nekretnine namijenjene prodaji na stranici su podijeljene prema kategorijama: rezidencijalne, komercijalne, zemljišta i ostale nekretnine.

Za svaku nekretninu koja se stavlja u promet dostupan je detaljan opis stanja i uvjeta prodaje, zajedno s početnom cijenom, kao i upute o načinu slanja ponude za konkretnu nekretninu. Dodatno, za objekte namijenjene prodaji, unaprijed je definiran datum i vrijeme u kojem će se objekt moći obići i razgledati.

Naše kompanije