Vijest

Fortenova grupa njeguje otvorenu i transparentnu komunikaciju

Fortenova grupa: refinanciranje u iznosu do 1,2 milijarde eura poslano na odobrenje skupštini društva

22.07.2019.

Upravni odbor Fortenova grupe d.d. dao je odobrenje i uputu izvršnim direktorima društva da Glavnoj skupštini, te u konacnici, imateljima depozitarnih potvrda Fortenova grupe, predlože odobrenje refinanciranja Ugovora o zajmu s prednosti namirenja (“SPFA”) Fortenova grupe d.d. od 8. lipnja 2017. godine. Refinanciranje predvodi HPS Investment Partners, uz sudjelovanje VTB banke.

Po dobivanju finalnih odobrenja, Fortenova grupa ce izdati cetverogodišnju obveznicu u iznosu do 1,2 milijarde eura uz kamatu od 7,3 posto, plus EURIBOR uz donju granicu od 1 posto.

Izvršni direktori Fortenova grupe sazvali su Glavnu skupštinu društva, a Uprava STAK-a sazvala je skupštinu imatelja depozitarnih potvrda radi glasanja o odobrenju Fortenova grupi za provedbu aranžmana refinanciranja. Elektronicko glasanje imatelja depozitarnih potvrda završava u cetvrtak, 25. srpnja, a Glavna skupština ce se održati 26. srpnja 2019. godine. Za odobrenje transakcije refinanciranja potrebna je dvotrecinska vecina glasova imatelja depozitarnih potvrda.

“Posebno sam ponosan na cinjenicu da smo kroz pregovore postigli mogucnost refinanciranja u iznosu do 1,2 milijarde eura na otvorenom tržištu, koje ce biti dostupno od strane ugledne financijske institucije koja nema nikakvih ranijih veza s našom kompanijom. Cinjenica da refinanciranje SPFA-e nismo morali tražiti od svojih vlasnika i sadašnjih vjerovnika dokazuje da je naše poslovanje održivo i da ima dobru perspektivu koju je HPS Investment Partners prepoznao. Takoder, ukljucivanje VTB banke, jednog od naših vlasnika te dosadašnjeg kreditora kompanije, u ovo financiranje po odobrenju njihovog kreditnog odbora jasno pokazuje da oni koji dobro poznaju naše poslovanje vjeruju u buducnost kompanije i na tome im zahvaljujem”, rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe d.d. “Vjerujem da ce vecina imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe prepoznati da nam ovo financiranje osigurava srednjorocnu financijsku stabilnost pod prihvatljivim uvjetima, koji se s vremenom mogu i poboljšati, te imatelje depozitarnih potvrda pozivam da glasaju za odobrenje refinanciranja”, dodao je Peruško.

Na temu polugodišnjih rezultata Fortenova grupe d.d., na sjednici Upravnog odbora je izneseno da je procijenjeni prihod kljucnih operativnih ovisnih društava Grupe za prvu polovinu 2019. godine dosegao iznos od 1,53 milijarde eura ili 11,3 milijarde kuna, premašivši prošlogodišnji prihod u prvoj polovini godine za više od 2 posto. Istovremeno, procijenjena dobit iz operativnog poslovanja (EBITDA) kljucnih operativnih kompanija Fortenova grupe veca je od 101 milijun eura odnosno 750 milijuna kuna, što je za 5 posto više od dobiti iz operativnog poslovanja u prvom polugodištu prošle godine.

Naše kompanije